korthuset.com
Om korthuset
 

 
   HEM | BILDARKIV | INSPIRATION | OM KORTHUSET
    
Villkor  

ANVÄNDNINGSRÄTT
Bilderna får endast användas på det sätt som avtalats vid beställningen. Ny överenskommelse måste träffas innan
vidare användning. Detta gäller även för traditionella bilder/dia.

Slutlig användning av bilden skall redovisas med uppgift om upplagan, användningsområde och bildens storlek i tryck.
Om bilden lagras digitalt av produktionstekniska skäl skall lagringen tas bort efter avslutad användning om inte
annat överenskommits.

Originalbilder skall returneras i oskadat skick till fotografen.

 

BILDÅTERGIVNING
Bilderna skall återges med största möjliga hänsyn till originalets utförande. Ändring, bearbetning eller överföring
till annan konstart av bilderna får inte göras utan fotografens medgivande.

 

NAMN-BYLINE
Vid användning av bilderna skall fotografens namn alltid anges.

 

PERSONBILDER
Beställaren ansvarar för att tillstånd finns enligt lagen om namn och bild i reklam.

 

PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR
På angivna priser tillkommer moms. Betalning skall erläggas inom 10 dagar. Vid senare betalning debiteras
dröjsmålsränta motsvarande diskonto förhöjt med 8 procentenheter. Faktureringsavgift tillkommer.

Beställaren är alltid betalningsansvarig oavsett om bilderna används och oavsett om bilderna beställts för annans räkning.

 

OTILLÅTEN ANVÄNDNING
Vid otillåten användning, ändring eller bearbetning av bilderna utgår ersättning motsvarande aktuellt arkivbildspris förhöjt med 100%.

Fotografen kan i stället beivra intrång i den ideella rätten till bilderna.

 

ARKIV
Fotografen förbinder sig att bevara originalbilder under en tid av minst fem år från leveranstiden.

 

SKADAD ELLER FÖRKOMMEN BILD
Beställaren ansvarar för att bilden återlämnas i oskadat skick.
Vid skada på påsiktskopia eller på diaduplikat debiteras kostnaden för ny kopia eller duplikat med tillägg av 200 kr.

Om beställaren orsakar skada på originaldia står denne för kostnaden för såväl datortid som material vid digital bearbetning till originalskick.

Om originaldia förkommer hos beställaren uttas en avgift på 6 000 kr för motiv inom Sverige. För utlandsmaterial uttas dessutom ett tillägg om 50 procent.

 
© KORTHUSET | www.korthuset.com | info@korthuset.com